* Üldreeglid:

1.   Mäng/rada algab „PESAST“ ehk löögialalt ja lõppeb kui pall on läbinud värava ükskõik kummalt poolt.

2.   Palli suunatakse/lüüakse jalaga ja iga puude lisab sinu skoorile ühe punkti. Palli võib ka selle veeremise ajal suunata/lüüa.

3.   Löögijärjekord tekib eelmise raja paremusjärjestuse põhjal, parim enne. Rajal olles lööb enne väravast kaugemal asetsev mängija, välja arvatud juhul kui mängija lööb oma liikuvat palli.

4.   Kui sinu löögist puutub pall kaasmängija palli, siis lisandub sinu skoorile 2 (kaks) karistuspunkti.

5.   Kui palli ei ole võimalik lüüa võib ta tõsta esimesse löömiseks võimalikku kohta, sellisel juhul lisandub sinu skoorile üks karistuspunkt.

6.   Kohustuslikust rajapunktist tuleb mängida mööda vastavalt rajakaardi kirjeldusele.

7.   Löögiks on aega maksimaalselt 30 sekundit ajast kui oled jõudnud oma palli juurde.

8.   Kaasmängijad on lisaks ka kohtunikud ja enamuse otsus on määrav.

9.   Iga raja maksimaalne skoor on 9. Kui oled teinud 9 puudet/lööki (koos karistus punktidega) siirdud järgmisele rajale ja märgid skooriks 9.
2024 MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED